I en forskningsrapport från SNS kartlägger Johannes Hagen, forskare vid Uppsala universitet, hur valet av utbetalningstid utvecklats över tid och vad som bestämmer individernas val. Med hjälp av data över pensionsutbetalningar från Sveriges två största pensionsbolag, AMF och Alecta, och registerdata från SCB har Hagen i rapporten kartlagt uttagsmönstren.

Medverkande

Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
Johannes Hagen, forskare vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Staffan Ström, pensionsekonom, Alecta

Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert, leder mötet.