IIES/SNS International Policy Talks

2016 inledde SNS ett samarbete med Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet som innebär en möjlighet för SNS medlemmar att ta del av internationellt ledande nationalekonomiska studier som presenteras i Stockholm.

Välgrundade beslut i privat och offentlig sektor leder till hållbara lösningar och framgångsrika policyer. Inte sällan finns dock ett glapp mellan forskningen och det omgivande samhället.

Med IIES/SNS International Policy Talks erbjuder SNS i samarbete med IIES en mötesplats där internationellt ledande nationalekonomer presenterar aktuell forskning med policyrelevans. Det är en möjlighet för SNS medlemmar att ta del av insikter från internationell forskning och för forskningen att fungera som en del av beslutsfattandet i Sverige.

Vid frågor om IIES/SNS International Policy Talks, kontakta projektledare Hedvig Stahre, hedvig.stahre@sns.se.

Seminarier

Torsten Persson om vem som blir politiker

En ständigt aktuell fråga är om kraven på att politiker skall vara representativa går ut över kravet att de skall vara kompetenta. I den första riktigt breda undersökningen av politikerurval har Torsten Persson tillsammans med ett antal andra forskare undersökt socioekonomisk bakgrund och kompetens hos olika kategorier politiker för att bland annat ta reda på om elitism eller meriter ligger till grund för urvalet.

Medverkande
Jenny Madestam, lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola och disputerade 2009 vis Stockholms universitet, på en avhandling om ledarideal i politiska partier.
Torsten Persson, professor i nationalekonomi på IIES och Centennial Professor vid London School of Economics. Han har varit gästforskare på bland annat Harvard, Princeton och Berkeley.

Samtalet modererades av Agneta Berge, doktorand vid IIES.

Magne Mogstad om utvecklingen i sjukersättningen – policy och beteende

Uttaget av sjuk- och aktivitetsersättningen ökar dramatiskt i många länder. Vad beror det på och vad får det för konsekvenser? Finns det beteendeeffekter som går i arv inom familjer? Vilka effekter får åtstramningar i kriterierna för att ha rätt till ersättningen?
Dessa var frågor som diskuterades på seminariet med professor Magne Mogstad där han presenterade sin aktuella forskning om sjuk- och aktivitetsersättningen och välfärdskulturer inom familjer.

Medverkande
Gabriella Bremberg, försäkringsdirektör och chef för avdelningen för analys och prognos på Försäkringskassan.
Emma Henriksson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ordförande i Riksdagens socialutskott.
Magne Mogstad, professor i nationalekonomi vid University of Chicago. År 2015 mottog Mogstad Sloan Research Fellowship, som delas ut till lovande unga forskare för unik potential att göra en betydande insats för sitt forskningsfält.

Mötet modererades av Peter Nilsson, forskarassistent på IIES.

Xavier Vives om framtidens bankreglering

Xavier Vives är ett välkänt namn i den europeiska debatten om reglering av banksektorn. Han kom till SNS för att presentera sin nya bok ”Competition and Stability in Banking – The Role of Regulation and Competition Policy.”

Medverkande
Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef
Hans Lindberg, vd, Svenska Bankföreningen
Martin Noréus, biträdande generaldirektör, Finansinspektionen
Xavier Vives, professor i nationalekonomi vid IESE Business School i Barcelona

Samtalet modererades av John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för Internationell Ekonomi vid Stockholms Universitet.

Stanfordprofessor Raj Chetty om social rörlighet

Raj Chetty är en av världens mest citerade ekonomer. Chettys forskning fokuserar på hur det går att skapa mer gynnsamma uppväxtmiljöer för barn med sämre socioekonomiska möjligheter.