Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras?

Henrik Jordahl, Jannis Angelis

Fakta

ISBN 978-91-86949-59-4
ca 70 sidor
Utg. 29 juni 2014

Köp boken på Adlibris eller Bokus

Många äldreboenden i Sverige är bra på att använda beprövade metoder för verksamhets-styrning. Men skillnaderna mellan enskilda äldreboenden är stora, vilket tyder på att det på många håll finns utrymme för förbättringar. Det är några av resultaten i en intervjustudie med 500 verksamhetschefer på svenska äldreboenden.
 
I forskningsrapporten Att styra och leda äldreomsorg presenteras en intervjuundersökning med nära 500 verksamhetschefer på svenska äldreboenden. Undersökningen utgår från en etablerad forskningsmetod som använts vid studier av 10 000 verksamheter i 20 länder och en mängd olika branscher, alltifrån tillverkningsindustri till vård och omsorg. I dessa studier har nivån på ett ledningsindex uppvisat positiva samband med verksamhetens effektivitet, lönsamhet och, i de studier som behandlar sjukvård, med vårdens kvalitet.
 
Undersökningen tyder på att ledning och styrning i allmänhet fungerar väl på svenska äldreboenden. På en femgradig skala ligger genomsnittet på 3,5, vilket är högre än snittet för svenska företag i liknande studier. Nivån 3,5 tyder på att beprövade ledningsmetoder förekommer i verksamheten men inte alltid används fullt ut.
 

Rapportens författare

Jannis Angelis, docent i industriell ekonomi, Kungliga Tekniska högskolan och Institutet för Näringslivsforskning.
Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning.
 

Kontakt

Jannis Angelis, jannis.angelis@ifn.se eller 070–679 70 30.
 
Henrik Jordahl, henrik.jordahl@ifn.se eller 070–938 38 58.
 
Recensionsexemplar och övriga pressfrågor: Kontakta Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se eller 070–382 20 95.
 

Press

Svenska Dagbladet 2014-09-08: Vinstdebatten är inte faktabaserad

Sydsvenskan 2014-08-21: Det är kvaliteten som räknas

Ladda ner

Mer från samma författare