Chefsarbetets etik

Tomas Brytting

Fakta

ISBN 978-91-86203-94-8
Häftad, 220 sidor
Utg. 25 januari 2012

Provläs!

Köp boken på Adlibris eller Bokus

Denna titel ingår från den 2 januari 2013 i Studentlitteraturs utgivning.

Chefen är en person som dagligen påverkar andra människors liv. Uppdraget är därför fyllt av ansvarsfyllda utmaningar.

Chefsarbetets etik undersöker vad det innebär att vara en rättvis chef. Boken tar upp flera etiskt laddade frågor. Får kravet på fler kvinnliga chefer motiveras med ökad lönsamhet, eller grundas det på mänskliga rättigheter? Kan chefen tvinga en medarbetare att sänka sina egna kvalitetskrav? Hur agerar han eller hon när vänner och bekanta måste avskedas? Boken riktar sig till alla chefer som vill ha en djupare självförståelse och kunna se den etiska dimensionen tydligare i sitt dagliga arbete.

Författarna representerar flera olika forskningsområden. Bland annat företagsekonomi, moralfilosofi, socialvetenskap, genusvetenskap, tros- och livsåskådningsforskning och socialpsykologi. Tillsammans bildar deras reflektioner en fascinerande inblick i chefsarbetets etiska dimension. En inblick som stimulerar till en fördjupad reflektion kring ett av världens vanligaste jobb.

Redaktör: Tomas Brytting

Medförfattare: Carl Reinhold Bråkenhielm, David Rönnegard, Andreas de Klerk, Gunhild Wallin, Erik Blennberger, Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Sophie Linghag och Klara Regnö.

Läs författaren Andreas de Klerks debattinlägg "Chefen måste våga vara chef" i Dagens Samhälle 120410. 

Läs artikel i Ingensjörskarriär.

Recensioner:

"För alla som jobbar i en organisation – inte minst för oss som jobbar med kommunikation – är det viktigt att vara uppmärksam på varningssignaler/tecken som tyder på att någon handlar på ett ansvarslöst sätt. I det sammanhanget är den här boken en bra vägledning. Att den även ger många andra, ”mjukare” infallsvinklar på sådant som har med samspelet mellan chefer och medarbetare (till exempel frågor om öppenhet, integritet, jämställdhet med mera) ser jag som en extra bonus." 
Bengt Åkesson, Redaktören

"Matnyttigt för chefer"

Unionens tidning Kollega

"...en lisa att läsa texter av författare som verkligen kan sina ämnen"

Lars Sköld, Kollega

"Chefsarbetets etik är tankeväckande...När jag lägger undan boken har jag fått ytterligare en aning djupare förståelse av etiska dilemman."

Helena Josefson, Jusektidningen

Ladda ner