Utbildning, forskning, samverkan. Vad kan svenska universitet lära av Stanford och Berkeley?

Arthur Bienenstock, Sylvia Schwaag Serger, Mats Benner, Anne Lidgard

  • Sylvia Schwaag Serger

  • Arthur Bienenstock

  • Mats Benner

  • Peter Honeth

  • Torsten Persson

Fakta

ISBN 978-91-86949-54-9
ca 100 sidor
Utg. 05 mars 2014

Köp boken på Adlibris eller Bokus

Svenska universitet bör utlysa alla akademiska tjänster internationellt och undervisningens roll i forskarkarriären bör uppvärderas, det är några av slutsatserna i rapporten Utbildning, forskning, samverkan - Vad kan svenska universitet lära av Stanford och Berkeley?, som tagits fram av en svensk-amerikansk forskargrupp på uppdrag av SNS Utbildningskommission.
 

Utrymme för förbättringar

I rapporten görs en jämförande analys av svenska universitet och de amerikanska toppuniversiteten Stanford och Berkeley. Jämförelsen visar på en rad områden där svenska universitet och högskolor har förbättringspotential. Forskarna ger ett antal konkreta råd: 
  • Rekryteringspolitiken. Alla akademiska tjänster bör utlysas internationellt för att skärpa konkurrensen och bredda rekryteringsbasen.
  • Undervisningens roll. Det bör finnas tydliga karriärvägar för lärare som kombinerar forskning och högkvalitativ undervisning. Endast de som uppvisar jämna och höga prestationer inom både forskning och undervisning bör anställas och befordras. Genomför systematiska utvärderingar av kvaliteten på högskoleundervisningen och erbjud stöd för förbättringar.
  • Kursplanerna. De amerikanska toppuniversiteten erbjuder studenterna ett brett utbud av teoretiska och praktiska färdigheter. I Sverige tvingas studenterna tidigt specialisera sig. Överväg förändringar av kursplanerna för att fokusera mer på färdigheter snarare än på specifika kvalifikationer eller examina.
- Svenska universitet och högskolor är inte dåliga i en internationell jämförelse. Men om Sverige ska behålla platsen som en ledande kunskapsnation krävs att vi sätter mer ambitiösa mål, med de allra främsta internationella universiteten som förebild, säger Sylvia Schwaag Serger, adjungerad professor i forskningspolitik vid Lunds universitet och direktör för Internationell strategi på Vinnova.
 

Seminarium

Rapporten presenterades vid ett seminarium på SNS. Medverkande var rapportförfattarna Mats Benner, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet, Arthur Bienenstock, professor emeritus i tillämpad fysik, Stanford University, Sylvia Schwaag Serger, adjungerad professor i forskningspolitik vid Lunds universitet och direktör för Internationell strategi på Vinnova.
 
Rapporten kommenterades av Peter Honeth, statssekreterare, Utbildningsdepartementet och Torsten Persson, professor i nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Seminariet leddes av Cecilia Garme, frilansjournalist.
 


Lyssna på Podcast.

Debatt

Curie 2015-09-14: Tydliga och meningsfulla karriärvägar skapar excellens
Helsingborgs Dagblad 2014-08-07: Sluta stigmatisera lärarstudenterna
Sydsvenskan 2014-05-03: Värna högskolans höjd
Läkartidningen 2014-05-02: Svenska universitet behöver satsa mer på undervisning
SvD Opinion 2014-03-05: Svensk högskola bör lära av USA
DN Debatt 2014-05-02: Universiteten hotar bli Sveriges nästa Pisa-haveri

DN Debatt 2014-05-05: Grovt förenklad kritik mot högskolan

Om rapportens författare

Författare till rapporten är en svensk-amerikansk forskargrupp: 
Mats Benner, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet
Arthur Bienenstock, professor emeritus i tillämpad fysik, Stanford University
Anne Lidgard, direktör vid Vinnovas Silicon Valley-kontor
Sylvia Schwaag Serger, adjungerad professor i forskningspolitik vid Lunds universitet och direktör för Internationell strategi på Vinnova.
 

Kontakt

Sylvia Schwaag Serger: sylvia.schwaagserger@vinnova.se, 070-585 83 85.
Mats Benner: mats.benner@fek.lu.se, 070-522 21 18.
Recensionsexemplar och övriga pressfrågor: Kontakta Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se eller 08-507 025 43.

Ladda ner