SNS Kalmar

SNS Kalmar utgör en viktig mötesplats för personer från ortens näringsliv, offentliga förvaltning och högskola. Gruppen bedriver en aktiv verksamhet och ordnar varje år 4-6 möten. Inriktningen är att skapa program med koppling till SNS forskning och bokutgivning blandat med aktuella samhällsfrågor på regional och lokal nivå.

Aktuella möten för SNS Kalmar publiceras i SNS kalendarium. Välj SNS lokala grupper i menyn.

SNS Kalmars styrelse

Ordförande

Nils Nilsson, vicerektor Linnéuniversitetet

Ledamöter

Håkan Brynielsson, projektledare SKL
Ingvor Edstein, HR-konsult
Katarina Ellborg, doktorand, Linneuniversitet
Mikael Lundgren, forskare, Linnéuniversitetet
Lars Malmborg, Linnéakademin
Louise Östlund, VD, Kalmar Science Park