Mötesplats integration

Frågor om migration och integration står i dag högt på den politiska dagordningen. Målet med seminarieserien Mötesplats integration är att öka kunskapen om integrationens förutsättningar och framgångsfaktorer.

Fokus ligger på utbyte av kunskap och erfarenheter mellan akademi, näringsliv, offentlig förvaltning och andra samhällsaktörer. Svenska och internationella forskningsstudier och utredningar kommer att presenteras och goda exempel lyftas fram. De viktigaste hindren för lyckad integration kommer att kartläggas – och möjliga lösningar på dessa diskuteras.

Aktuella teman är asylmottagningssystemet, bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och utbildningssystemet. Bland annat kommer följande frågeställningar att belysas:

  • Vilka goda exempel på integrationslösningar finns i kommunerna?
  • Hur klarar andra länder integrationen?
  • Hur ska skolan bäst organiseras för nyanlända?
  • Hur kan företag bidra med nya lösningar?

Seminarieserien kommer att pågå i tre år, 2017-2019.

Mötesplats integration finansieras med stöd från Tillväxtverket.

Vid frågor om Mötesplats integration, kontakta Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Hur påverkar flyktinginvandringen lågutbildade på arbetsmarknaden?

Den 31 januari 2017 lanserade nationalekonomen Mette Foged, Köpenhamns universitet, en ny SNS Analys: Invandring och arbetsmarknaden för infödda – erfarenheter från Danmark vid ett seminarium på SNS. Studien undersöker hur den infödda arbetskraftens mobilitet på arbetsmarknaden, lön och sysselsättning påverkades av flyktinginvandringen till Danmark 1995–2003. Kommenterade rapporten gjorde Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi, Stockholms universitet, och Pieter Bevelander, professor i internationell migration och etniska relationer, Malmö högskola.

Läs mer om seminariet och ladda ner analysen här

mette-foged