Anders Vredin: ”Mitt agerande var fel”

Den senaste tidens händelser som resulterade i Laura Hartmans och Olof Peterssons avhopp från SNS har varit påfrestande och olycklig för de inblandade, SNS och mig - vilket jag djupt beklagar.
 
I syfte att bidra till en bred debatt utan låsningar om de viktiga sakfrågor och analyser som rapporten ”Konkurrensens konsekvenser” innehåller, ville jag inte låta Laura Hartman aktivt delta i den efterföljande debatten om den. Så här i efterhand inser jag att mitt resonemang var fel, men beslutet grundade sig på min egen slutsats att det fanns brister i SNS presentation av rapporten. Brister som jag borde ha uppmärksammat långt tidigare. Ansvaret är således mitt.
 
Med facit i hand inser jag naturligtvis att jag har hanterat frågan bristfälligt, vilket jag ångrar djupt. Det vill jag be om ursäkt för. Både till de inblandade men också till SNS som organisation.
 
SNS-forskare ska ha full akademisk frihet och trovärdigheten för detta ska inte ifrågasättas. Det är en grundläggande förutsättning för alla forskares trovärdighet.
 
Jag har med andra ord stora anledningar att rannsaka mig själv och i den mån förtroendet för SNS skadats av mina handlingar kan jag försäkra att jag kommer att göra allt som krävs för att organisationens anseende och trovärdighet återupprättas.
 
Den mest omedelbara åtgärden är naturligtvis den att be Laura Hartman och Olof Petersson om en ärligt menad ursäkt för att mitt agerande haft så negativa konsekvenser för dem.
 
Anders Vredin
Vd SNS