Ny rapport: Konkurrensens konsekvenser

I forskningsantologin Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd? (SNS Förlag) medverkar en rad ledande välfärdsforskare som på SNS uppdrag har gjort en inventering av tillgänglig forskning och statistik om effekterna av konkurrens i produktionen av välfärdstjänster. Den viktigaste slutsatsen av studien är att det råder en anmärkningsvärd brist på kunskap om effekterna av konkurrens i den svenska välfärdssektorn.

Läs pressmeddelandet (pdf)

Läs mer om och ladda ner rapporten

Forskarnas kommentar till kritiken