Professor Steven Kelman: ”Bekämpa regeldyrkarna”

  • Steven Kelman

  • Anders Wijkman

Harvardprofessorn Steven Kelman, tidigare rådgivare till Bill Clinton, kommenterade Upphandlingsutredningen vid ett seminarium på SNS.

Lyssna på podcast från mötet.

- Lagen utgör en ram för offentlig upphandling, men att man följt alla regler är inte samma sak som att man lyckats med en effektiv upphandling. Det är utmärkt att den svenska Upphandlingsutredningen uppmärksammat detta, sa Steven Kelman.

På seminariet medverkade även regeringens utredare Anders Wijkman som poängterade vikten av att Sverige måste ha en samlad strategi för offentlig upphandling.

Medverkande

Anders Wijkman, särskild utredare Upphandlingsutredningen

Steven Kelman, professor i offentlig förvaltning vid John F. Kennedy School of Government, Harvarduniversitetet. Kelman var också bland annat huvudansvarig för genomförandet av reformerna inom offentlig upphandling i USA på 1990-talet under president Clintons regeringstid.

Mötet leddes av Ilinca Benson, SNS

Ladda ner