Forskarnätverk

SNS uppdrag att genom förmedling av forskning och fakta bidra med lösningar på centrala samhällsproblem utförs genom att engagera framstående svenska och internationella forskare.

Under de senaste tre åren har totalt 166 associerade forskare författat och bidragit till SNS forskningsrapporter. De kommer från sammanlagt 14 internationella och 16 svenska universitet och högskolor.

Internationella universitet: Harvard University, London School of Economics and Political Science, Stanford University, Columbia University, Universitat Pompeu Fabra, Aarhus University, European University Institute, Maastricht University, Manchester Business School, Universitetet i Bergen, Copenhagen Business School, Imperial College Business School, Norwegian School of Economics och University of Copenhagen.

Svenska universitet: Stockholms universitet, Uppsala universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Mittuniversitetet, Handelshögskolan i Stockholm, Lunds universitet, Linköpings universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Malmö högskola, Jönköpings universitet, Umeå universitet, Örebro universitet, Högskolan i Borås, Högskolan Väst och Göteborgs universitet.

Nedan följer en lista över de 166 associerade forskarna, indelade efter forskningsprojekt.

Framtidens kompetensförsörjning

Adermon, Adrian, postdoktor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Asplund, Kajsa, doktorand, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för företagande och ledning

Bergström, Ola, professor, Handelshögskolan, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska inst.

Bolander, Pernilla, docent, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för företagande och ledning

Diedrich, Andreas, docent, Göteborgs universitet/Gothenburg Research Institute

Eklund, Johan, professor, Internationella Handelshögskolan, Jönköpings universitet/Nationalekonomi

Enflo, Kerstin, docent, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska inst.

Foged, Mette, doktor, Köpenhamns universitet

Graetz, Georg, forskare, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Gustavsson, Magnus, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Haelermans, Carla, Ph.D., Maastricht University/Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER)

Johnsen, Julian V., postdoktor, Universitetet i Bergen/Department of Economics

Løken, Katrine V., professor, Universitetet i Bergen/Department of Economics

Mauléon, Christina, universitetslektor, Högskolan i Borås

Michaels, Guy, Associate Professor, London School of Economics and Political Science/Department of Economics

Pettersson, Lars, forskare, Internationella Handelshögskolan, Jönköpings universitet/Nationalekonomi

Stenberg, Anders, docent, Stockholms universitet/Inst. för social forskning

Walter, Lars, docent, Handelshögskolan, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska inst.

Investeringar i likvärdiga livschanser

Andershed, Anna-Karin, professor, Örebro universitet/Inst. för juridik, psykologi och socialt arbete

Andershed, Henrik, professor, Örebro universitet/Inst. för juridik, psykologi och socialt arbete

Esping-Andersen, Gøsta, professor, Pompeu-Fabra University/Department of Political and Social Sciences

Hultkrantz, Lars, professor, Örebro universitet/Handelshögskolan

Mattsson, Titti, professor, Lunds universitet/Juridiska inst.

Mörk, Eva, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Nilsson, Peter, forskare, Stockholms universitet/Inst. för internationell ekonomi

Sjögren, Anna, docent, Inst. för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Svaleryd, Helena, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Vinnerljung, Bo, professor, Stockholms universitet/Inst. för socialt arbete

Nya utmaningar för pensionssystemet

Carlsson, Fredrik, professor, Göteborgs universitet/Nationalekonomiska inst.

Elinder, Mikael, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Hagen, Johannes, doktorand, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Malmberg, Hannes, doktorand, Stockholms universitet/Inst. för internationell ekonomi

Palmer, Edward, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Zhao De Gosson De Varennes, Yuwei, doktorand, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

SNS Demokratirapport 2017:
Den parlamentariska demokratins tillstånd i Sverige

Bäck, Hanna, professor, Lunds universitet/Statsvetenskapliga inst.

Dahlström, Carl, professor, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga inst.

Lindvall, Johannes, professor, Lunds universitet/Statsvetenskapliga inst.

Naurin, Elin, docent. Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga inst.

Teorell, Jan, professor, Lunds universitet/Statsvetenskapliga inst.

SNS Konjunkturråd 2017

Eriksson, Stefan, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Hensvik, Lena, fil.dr., Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Nordström Skans, Oskar, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

SNS Konjunkturråd 2016

Börjesson, Maria, docent, Kungliga Tekniska högskolan/Centrum för transportstudier

Flam, Harry, professor emeritus, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi

Mörth, Ulrika, professor, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga inst.

Nilsson, Jan-Eric, professor, Statens väg- och trafikforskningsinstitut

SNS Konjunkturråd 2015

Becker, Bo, professor, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för finansiell ekonomi

Becker, Torbjörn, föreståndare, Handelshögskolan i Stockholm/Stockholm Institute of Transition Economics

Bos, Marieke, forskare, Stockholms universitet/Inst. för social forskning

Englund, Peter, professor, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för finansiell ekonomi

Wissén, Pehr, adj. professor, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för finansiell ekonomi

SNS Konjunkturråd 2014

Andersen, Torben M., professor, Aarhus Universitet/Department of Economics

Roine, Jesper, docent, Handelshögskolan i Stockholm/Stockholm Institute of Transition Economics

Sundén, Annika, docent, Arbetsförmedlingen

SNS Konjunkturråd 2013

Flood, Lennart, professor, Göteborgs universitet/Nationalekonomiska inst.

Nordblom, Katarina, docent, Göteborgs universitet/Nationalekonomiska inst.

Waldenström, Daniel, professor, Institutet för Näringslivsforskning

Aronsson, Thomas, professor, Umeå universitet/Nationalekonomiska inst.

Blomquist, Sören, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Flyget och näringslivsstrukturen
Ferguson, Shon, fil.dr., Institutet för Näringslivsforskning

Forslid, Rikard, professor, Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.

SNS Välfärdsråd. Trygghetssystemet och arbetslinjen bland de äldre

Laun, Lisa, fil.dr., Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Johansson, Per, professor, Uppsala universitet/Statistiska inst. och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Palme, Mårten, professor, Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.

Stensöta Olofsdotter, Helena, docent, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga inst.

Från välfärdsstat till välfärdssamhälle

Angelis, Jannis, docent, Kungliga Tekniska högskolan/Inst. för Industriell ekonomi och organisation och Institutet för Näringslivsforskning

Dahlberg, Matz, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Elinder, Mikael, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Hagbjer, Eva, doktorand, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för redovisning och finansiering

Häger Glenngård, Anna, docent, Lunds universitet/Företagsekonomiska inst.

Isaksson, David, doktorand, Uppsala universitet/Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap

Jordahl, Henrik, docent, Institutet för Näringslivsforskning och Uppsala universitet

Lindbom, Anders, professor, Uppsala universitet/Inst. för bostads- och urbanforskning

Lindgren, Peter, med.dr., IVBAR och Karolinska Institutet/Inst. för lärande, informatik, management och etik

Lundqvist, Heléne, fil.dr., Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.

Propper, Carol, professor, Imperial College Business School/Organisation & Management Group

Rejler, Martin, med.dr., Jönköping Academy for Improvement in Health and Welfare

Sahlgren, Gabriel Heller, doktorand, London School of Economics and Political Science

Winblad Spångberg, Ulrika, docent, Uppsala universitet/Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap

Öhrvall, Richard, doktorand, Institutet för Näringslivsforskning och Statistiska centralbyrån

SNS Utbildningskommission

Benner, Mats, professor, Lunds universitet/Företagsekonomiska inst.

Bienenstock, Arthur, Professor, Stanford University/Department of Applied Physics

Cliffordson, Christina, professor, Högskolan Väst/Inst. för omvårdnad, hälsa och kultur

Erickson, Gudrun, docent, Göteborgs universitet/Inst. för pedagogik och specialpedagogik

Gustafsson, Jan-Eric, professor, Göteborgs universitet/Inst. för pedagogik och specialpedagogik

Johansson, Olof, professor, Umeå universitet/Statsvetenskapliga inst.

Klingberg, Torkel, professor, Karolinska Institutet/Inst. för neurovetenskap

Lidgard, Anne, Ph.D., Vinnova

Lind, Patrik, ekon.mag., Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Mellander, Erik, fil.dr., Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Myrberg, Mats, professor, Stockholms universitet/Specialpedagogiska inst.

Nihlfors, Elisabet, professor, Uppsala universitet/Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Schwaag Serger, Sylvia, adjungerad professor, Lunds universitet/Nationalekonomiska inst. och Vinnova

Sörlin, Sverker, professor, Kungliga Tekniska högskolan/Inst. för filosofi och teknikhistoria

Vlachos, Jonas, professor, Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.

Värdet av nya läkemedel

Andersen, Morten, gästprofessor, Karolinska Institutet/Inst. för medicin

Anveden Berglind, Ingegärd, forskningssamordnare, Karolinska Institutet/Inst. för medicin

Björkholm, Magnus, professor, Karolinska Institutet/Inst. för medicin

Brommels, Mats, professor, Karolinska Institutet/Inst. för lärande, informatik, management och etik

Carlsson, Per, professor, Linköpings universitet/Inst. för medicin och hälsa

Citarella, Anna, med.dr., Karolinska Institutet/Inst. för medicin

Dickman, Paul, professor, Kungliga Tekniska högskolan/Inst. för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Gerdtham, Ulf-G, professor, Lunds universitet/Nationalekonomiska inst.

Granström, Emma, forskningsassistent, Karolinska Institutet/Inst. för lärande, informatik, management och etik

Gyllensten, Hanna, postdoktor, Karolinska Institutet/Inst. för klinisk neurovetenskap

Hansson, Johan, fil.dr., Karolinska Institutet/Inst. för lärande, informatik, management och etik

Höglund, Martin, med.dr., Uppsala universitet/Inst. för medicinska vetenskaper

Wåhlin, Emma, forskningsassistent, Karolinska Institutet/Inst. för lärande, informatik, management och etik

Johansen, Pierre, ekon.mag., Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi

Jönsson, Bengt, professor, Handelshögskolan i Stockholm/Nationalekonomiska inst.

Kieler, Helle, centrumchef och docent, Karolinska Institutet/Inst. för medicin

Lanne, Gustav, forskningsassistent, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi

Lichtenberg, Frank, Professor, Columbia University/Graduate School of Business

Linder, Marie, med.dr., Karolinska Institutet/Inst. för medicin

Lundqvist, Adam, ekon.mag., Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi

Neovius, Martin, docent, Karolinska Institutet/Inst. för medicin

Norlenius Ohm, Ann-Charlotte, doktorand, Karolinska Institutet/Inst. för medicin

Persson, Ulf, professor, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi

Pettersson, Billie, fil.dr., MSD

Ramsberg, Joakim, fil.dr., Karolinska Institutet/Inst. för lärande, informatik, management och etik

Steen Carlsson, Katarina, fil.dr., Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi

Stenke Leif, docent, Karolinska Institutet/Inst. för onkologi-patologi

Tinghög, Gustav, postdoktor, Linköpings universitet/Inst. för medicin och hälsa

Wettermark, Björn, docent, Karolinska Institutet/Inst. för medicin

Wilking, Nils, docent, Skånes Universitetssjukhus/Skånes onkologiska klinik

Klimat och näringsliv

Carlén, Björn, fil.dr., Konjunkturinstitutet

Lundgren, Tommy, gästprofessor, Umeå universitet/Handelshögskolan

Stage, Jesper, professor, Mittuniversitetet/Inst. för ekonomi, teknik och samhälle

Tangerås, Thomas, docent, Institutet för Näringslivsforskning

Innovationer för ett längre arbetsliv

Eriksson, Stefan, universitetslektor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Forslund, Anders, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst. och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Roine, Jesper, docent, Handelshögskolan i Stockholm/SITE

Revisionens roll i den framtida bolagsstyrningen
Catasús, Bino, professor, Stockholms universitet/Företagsekonomiska inst.

Hellman, Niclas, t.f. professor, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för redovisning och finansiering

Humphrey, Christopher, Professor, Manchester Business School/Accounting and Finance

Planering av byggande och infrastruktur – ett helhetsgrepp
Cars, Göran, professor, Kungliga Tekniska högskolan/Inst. för samhällsplanering och miljö

Kalbro, Thomas, professor, Kungliga Tekniska högskolan/Inst. för fastigheter och byggande

Lind, Hans, professor, Kungliga Tekniska högskolan/Inst. för fastigheter och byggande

Författare till SNS Analys

Bengtsson, Niklas, biträdande universitetslektor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Besley, Tim, Professor, London School of Economics and Political Science/Institute of Public Affairs

Bloom, Nicholas, Professor, Stanford University/Department of Economics

Calmfors, Lars, professor, Stockholms universitet/Inst. för internationell ekonomi

Christner, Carl Henning, gästlärare, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för redovisning och finansiering

Erlingsson, Gissur, docent, Linköpings universitet/Centrum för kommunstrategiska studier

Foged, Mette, doktor, Köpenhamns universitet/Økonomisk Institut

Forslund, Anders, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Grafström, Maria, docent, Stockholms universitet/Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)

Hassler, John, professor, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi

Hoekman, Bernard, Professor, European University Institute/Global Governance Programme

Kriström, Bengt, professor, Sveriges lantbruksuniversitet/Inst. för skogsekonomi

Krusell, Per, professor, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi

Lemos, Renata, Research Associate, London School of Economics and Political Science/Centre for Economic Performance

Lind, Hans, professor, Kungliga Tekniska högskolan/Inst. för fastigheter och byggande

Lindahl, Mikael, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Lindvall, Johannes, professor, Lunds universitet/Statsvetenskapliga inst.

Lundberg, Sofia, docent, Umeå universitet/Handelshögskolan

Marklund, Per-Olov, fil.dr., Umeå universitet/Centrum för regionalvetenskap

Olofsdotter Stensöta, Helena, docent, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga inst.

Olofsson, Jonas, professor, Malmö högskola/Inst. för hälso- och välfärdsstudier

Persson, Torsten, professor, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi

Sadun, Raffaella, Associate Professor, Harvard Business School/Strategy Unit

Svernlöv, Carl, adjungerad professor, Uppsala universitet/Juridiska inst.

Syssner, Josefina, fil.dr., Linköpings universitet/Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Thorburn, Karin, Professor, Norwegian School of Economics/Department of Finance

Thorsell, Håkan, assisterande professor, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för redovisning och finansiering

Van Reenen, John, Professor, London School of Economics and Political Science/Department of Economics

Wadensjö, Eskil, professor, Stockholms universitet/Institutet för social forskning

Windell, Karolina, docent, Stockholms universitet/Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)

Ödalen, Jörgen, fil.dr., Linköpings universitet/Inst. för ekonomisk och industriell utveckling

Medlemmar av SNS Vetenskapliga råd

Mörk, Eva (ordförande), professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Kokko, Ari, Professor, Copenhagen Business School/Department of International Economics and Management

Strannegård, Lars, professor, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för företagande och ledning

Erikson, Robert, professor, Stockholms universitet/Institutet för social forskning

Lindvall, Johannes, professor, Lunds universitet/Statsvetenskapliga inst.

Nordblom, Katarina, docent, Göteborgs universitet/Nationalekonomiska inst.

Strömberg, Per, professor, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för finansiell ekonomi

Tidigare medlemmar av SNS Vetenskapliga råd

Flam, Harry (ordförande), professor, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi

Bennich-Björkman, Li, professor, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga inst.

Bergström, Clas, professor, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för finansiell ekonomi