Forskningsrapport

Ägandespridning till de anställda. En kunskapsöversikt

I Sverige har det blivit vanligt bland börsbolagen att sprida ägandet till sina anställda. Hur behandlas frågor om anställdas medägande i andra länder? Är politik och praktik detsamma som i Sverige? En del av svaren ges i de tre uppsatser som finns i denna skrift.