Anders Österling, fil.dr och forskare på Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, intervjuas av Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert.