Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning och gästprofessor, Sorbonne (Paris School of Economics) intervjuas av Åsa Julin.