Forskningsrapport

Demokratirådets rapport 2003. Demokrati i EU

Europa är i dag platsen för ett stort politiskt experiment. Frågan är om det går att skapa ett medborgarnas Europa. Uppgiften är att samtidigt demokratisera, konstitutionalisera och effektivisera Europeiska unionen.

2003 års rapport från Demokratirådet diskuterar med utgångspunkt från EU:s framtidskonvent den pågående reformprocessen och Sveriges bidrag till denna europeiska framtidsdebatt.

SNS Demokratiråd 2003: Ulrika Mörth, Stockholms universitet; Johan P. Olsen, Oslo universitet; Jonas Tallberg, UI och Lunds universitet och Olof Petersson (red.).