Forskningsrapport

Demokratirådets rapport 2007. Medierna och yttrandefriheten

Sverige har en lång tradition av tryckfrihet och offentlighet, men yttrandefriheten befinner sig i dag under press.

Vad får en tidning skriva om en känd skådespelare? Hur långt får tidningstecknare gå i satirer om olika religioner? Var går gränsen för vad en predikant får säga om homosexuella?

Medierna spelar en avgörande roll för att förverkliga yttrandefrihetens idé. Men vilka gränser finns i dag för vad medierna får publicera?

SNS Demokratiråd 2007: Olof Petersson (SNS), Anker Brink Lund (Handelshøjskolen i København), Eivind Smith (Universitetet i Oslo) och Lennart Weibull (Göteborgs universitet).