Hur ska kapital beskattas? Ska vi ändra skatterna på kapitalinkomster och fastigheter? Vad tycker svenska folket om att beskatta kapital? Dessa är några av de frågor som forskarna i SNS Konjunkturråd 2018 ställer sig. I sin rapport diskuterar och analyserar de kapitalbeskattningen i Sverige.

Medverkande

SNS Konjunkturråd 2018 består av
Daniel Waldenström (ordförande), professor i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning och gästprofessor, Sorbonne (Paris School of Economics)
Spencer Bastani, docent i nationalekonomi, Linnéuniversitetet
Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet

Rapporten kommenteras av
Leif Jakobsson, statssekreterare åt finansminister Magdalena Andersson
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna

Samtalet leds av journalisten Åsa Julin.