Konjukturrådets rapport 1991. Sverige vid vändpunkten

Så ser vägen fram till millennieskiftet ut.

Den svenska ekonomin har nu nått en vändpunkt. Med utgångspunkt i en analys av det aktuella ekonomiska läget ger SNS Konjunkturråd sin syn på på förutsättningarna för en vändning till det bättre i den svenska ekonomin.

Rapporten behandlar en rad centrala frågor: Hur kan kostnadstrenden brytas? Hur ser en trovärdig växelkurspolitik ut? Hur ska den stigande arbetslösheten hanteras? Vad kostar den offentliga sektorn? Hur ska ATP-systemet reformeras? Hur kan produktiviteten förbättras? Perspektiven efter krisen målas avslutningsvis upp genom kalkyler över alternativa tillväxtvägar fram till år 2000.