Pendling påverkar män och kvinnor olika, skriver professor Maria Börjesson i ny SNS-rapport.