Linda Corin, doktor i arbetsvetenskap och utvecklingsledare vid Institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen intervjuas av Ilinca Benson, SNS.