Medborgarlön, även kallad basinkomst, kritiseras ofta för att vara ett radikalt och utopiskt politiskt förslag. Men hur mycket skiljer sig egentligen denna idé från de trygghetssystem som vi har i dag? Och vilka lärdomar kan vi dra från våra finska grannar som faktiskt har testat en variant av basinkomst i praktiken?

Medverkande

03:00 Andreas Bergh, docent och välfärdsforskare, Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet samt Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

25:25 Minna Ylikännö, seniorforskare vid den finska folkpensionsanstalten Fpa (Kela) samt universitetslektor vid Åbo universitet

44:10 Diskussion

Seminariet hålls delvis på engelska och leds av Ilinca Benson, vice vd och kommunikationschef, SNS.