Nationalekonomen Mette Foged har studerat vad som hände med de inföddas rörlighet på arbetsmarknaden, löner och sysselsättning när flyktinginvandringen till Danmark ökade kraftigt åren 1995‒2003.

Resultaten presenteras i en ny SNS Analys, Invandring och arbetsmarknaden för infödda – erfarenheter från Danmark. Studien visar att flyktinginvandringen hade en positiv påverkan på lågutbildad arbetskraft, särskilt för unga och personer med kort anställningstid. Lönerna ökade för både låg- och högutbildade. Dessutom var arbetslösheten oförändrad trots det ökade utbudet av arbetskraft.

Mette Foged intervjuas av Max Landergård