Den parlamentariska Kommunutredningen lämnar i slutet av februari sitt slutbetänkande till regeringen. I början av mars presenterar ordförande Niklas Karlsson utredningen vid ett SNS-seminarium och diskuterar slutsatserna med statsvetaren Gissur Ó Erlingsson, Arjeplogs kommunstyrelseordförande Britta Flinkfeldt och SKR:s förste vice ordförande Carola Gunnarsson.