Nina Drange, Senior Researcher, Statistisk Sentralbyrå Norge, intervjuas av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare, SNS.