Över hälften av Sveriges kommuner förväntas tappa befolkning de kommande 20 åren. Detta kräver omfattande reformer.