SNS söker forskningsledare

Intresset för SNS samhällspolitiska forskning växer. Nu söker vi fler medarbetare som vill vara med och initiera, driva och kommunicera SNS forskningsprojekt, en roll som vi kallar forskningsledare.

Om SNS

SNS är Sveriges ledande mötesplats för kunskapsbaserad dialog om centrala samhällsfrågor. SNS uppdrag är att genom forskning, fakta och kunskapsutbyte bidra till lösningar på centrala samhällsproblem.

SNS samlar samhällsintresserade personer i näringsliv, politik, offentlig förvaltning och forskning. 280 av Sveriges främsta företag, myndigheter och organisationer har valt att engagera sig som medlemmar i SNS.

Ett 30-tal medarbetare jobbar på SNS kansli, som ligger på Jakobsbergsgatan i centrala Stockholm. SNS finansieras genom medlemsavgifter, forskningsanslag och seminarie- och konferensavgifter.

Om SNS forskning

Målet med SNS forskning är att policyrelevant och aktuell forskning når beslutsfattare och bidrar med konstruktiva och välgrundade förslag till lösningar på samhällets utmaningar. SNS har en unik kunskapsprocess som bygger på medverkan av aktiva referensgrupper, vilket säkerställer ett utbyte av fakta och erfarenheter mellan praktiker och forskare.

Forskningen bedrivs av externa forskare verksamma på svenska och internationella universitet. Forskarna svarar självständigt för analys och slutsatser i rapporterna som tas fram. Resultaten presenteras i format som är lätta att ta till sig för en bred krets av ledande beslutsfattare. Läs mer om SNS forskningsprojekt här.

Som forskningsledare på SNS är du med och formar den framtida inriktningen på SNS forskning.

Arbetsbeskrivning

I rollen som forskningsledare på SNS får du bland annat

 • initiera nya forskningsprojekt och ta fram projektbeskrivningar
 • söka finansiering till projekten hos forskningsstiftelser och i SNS medlemskrets av myndigheter, företag och organisationer
 • rekrytera forskare, inom Sverige eller från universitet i andra länder, till SNS forskningsprojekt
 • arbeta strategiskt och visionärt med SNS långsiktiga mål
 • möjlighet att förkovra dig inom en bred uppsättning områden som är av relevans för SNS verksamhet
 • leda och koordinera projekten från start till färdig forskningsrapport, bland annat i rollen som redaktör för rapporten
 • hålla i kontakterna med de referensgrupper av praktiker och beslutsfattare som följer respektive forskningsprojekt
 • arbeta med projektets externa kommunikation i form av bland annat seminarier och debattartiklar, i samarbete med SNS projektledare och kommunikatörer
 • bidra till SNS övriga seminarieverksamhet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som …

 • har forskarutbildning inom ämnen som nationalekonomi, statsvetenskap, företagsekonomi, ekonomisk historia eller sociologi
 • har ett starkt intresse för tillämpad samhällsforskning
 • är utåtriktad och har goda projektledaregenskaper
 • är kommunikativ och en god skribent.

Anställningens omfattning

Anställningsform: I första hand tillsvidareanställning, även andra anställningsformer kan komma i fråga.

Omfattning: Heltid.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, men senast den 10 februari 2019.

Ansökan skickas till Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram, mikael.witterblad@sns.se. Hör gärna av dig till Mikael om du har några frågor om tjänsten. Han nås även på telefon 070-532 28 89.

SNS värderingar

Oberoende

 • SNS är en politiskt obunden organisation och står fri från enskilda intressen.
 • SNS värnar den akademiska friheten. Forskarna svarar självständigt för den analys och de slutsatser de för fram.
 • SNS som organisation tar inte ställning i policyfrågor.

Fördjupning och vetenskaplighet

 • SNS bidrar till samhällsdebatten med fördjupning och dialog, baserad på forskning av hög vetenskaplig kvalitet.
 • Hela SNS verksamhet präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt och ett öppet och fritt sökande efter fakta och kunskap.

Öppenhet och pluralism

 • SNS krets av organisationsmedlemmar består av en allsidig och bred sammansättning av svenska företag och myndigheter.
 • Verksamheten är beroende av ett brett förtroende från det svenska samhället.