Medverkande

Anders Åslund, Professor i ekonomi och verksam vid The Atlantic Council i Washington
Elsa Håstad, Chef för Sidas avdelning för Europa och Latinamerika

Mötet leds av Pehr Wissén, Adjungerad professor, Handelshögskolan i Stockholm, chef för SIFR (Institute of Financial Research)