Medverkande

MARTIN FLODÉN, vice riksbankschef
HANS LINDBERG, vd, Svenska Bankföreningen
PER STRÖMBERG, professor i finansiell ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm
ERIK THEDÉEN, generaldirektör, Finansinspektionen

Mötet leds av PEHR WISSÉN, SIFR.