Hur mäter man livstillfredsställelse? Kan man använda subjektivt välbefinnande som välfärdsmått? Bör forskning om lycka vara underlag för politiska beslut? Det frågar sig nationalekonomen Martin Berlin i en ny SNS-skrift.

Medverkande

Martin Berlin, fil. dr i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet och författare till skriften som presenteras.
Filip Fors, fil. dr i sociologi vid Umeås universitet. Sedan 2006 har Filip fördjupat sig i lyckoforskning och anknytande livskvalitetsforskning inom sociologi, psykologi och socialpsykologi.

Samtalet leds av Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare, tidigare kommunikationsdirektör i SSAB och Saab och redaktionschef för SVT Aktuellt.