Forskningsrapport

Välfärdspolitiska rådets rapport 2001. Ny kris i befolkningsfrågan?

Bakgrunden till rapporten är den fallande nativiteten sedan 1990-talets början. Efter att ha legat över 2,0 har den svenska nativiteten under en period av ett år gått ner till cirka 1,5.

Det är angeläget att förstå varför nativiteten har utvecklats på detta sätt. Det är också angeläget att värdera denna utveckling utifrån ett ekonomisk-politiskt perspektiv. Hur allvarligt skulle det var om nativiteten permanentas på nivåer som ligger under 2,0, dvs. klart under vad som krävs för att den svenska befolkningen ska reproducera sig själv? Är det möjligt att med familjepolitiska ingrepp motverka denna utveckling?