Max Elger, finansminister Magdalena Anderssons statssekreterare, presenterar innehållet och förslagen till riktlinjerna för den ekonomiska politiken.

Medverkande

Max Elger, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
John Hassler, professor i nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet
Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson och vice ordförande i finansutskottet

Samtalet modereras av Mikael Witterblad, chef över SNS forskningsprogram.