Johannes Lindvall, professor vid Lunds universitet och en av författarna till SNS Demokratirapport 2017, intervjuas av Ilinca Benson, vice vd på SNS.