Adam Smith

Bo Sandelin

Publikation 2010.08.02

Den skotske filosofen Adam Smith (1723–1790) brukar betraktas som national-ekonomins fader med en laissez-faire-attityd till marknaden.

Här behandlas dels hans verk, dels hans omväxlande liv från uppväxten i Kircaldy via insatsen som professor i moralfilosofi i Glasgow, vistelsen i Frankrike som guvernör för en ung ädling, hemkomst och arbete med Folkens välstånd, till tjänsten som nitisk tullkommissarie för Skottland.

Som bred upplysningsfilosof skrev Adam Smith inte bara om ekonomi utan även om naturvetenskap, vetenskapsteori, psykologi, rättsvetenskap, konst, litteratur och språk, och han såg samband mellan olika områden. Han finner viktiga uppgifter för staten och går hårt åt de giriga i samhället. Smith har en liberal grundsyn, men ”den osynliga handen” ger inte alltid lyckligast resultat och laissez-faire-etiketten är knappast rättvisande att sätta på honom.

Pocketbiblioteket, nr 46.

Recensioner

Ibland blir man bara glad. Som t ex när man får Bo Sandelins lilla bok om Adam Smith i handen: 85 sidor ren nöjesläs­ning – men en nyttig och lärorik nöjes­läsning.

Mats Persson, Ekonomisk debatt – Läs hela recensionen

Boken är stimulerande, kunnigt skriven och lättläst.

Jan Bärmark, BTJ