Affärsplattformen. Entreprenören och företagets första år, 3 upplagan

Magnus Klofsten

Publikation 2009.02.18

Under de två första åren formas ett företags framtid. Vad är det då som avgör om ett nytt företag klarar sig eller inte? Företaget måste tidigt uppnå en affärsplattform, som bärs upp av åtta grundstenar: idé, produkt, marknad, organisation, kompetens, drivkrafter, kunder och övriga relationer.

Tre fallstudier, företag med olika struktur, fungerar som exempel på hur en affärsplattform kan fungera. I denna tredje upplaga kompletteras bilden med ett avsnitt om idéplattformen, det skede som föregår affärsplattformen.

Uppslag, idéer, kontrollsystem och checklistor gör boken till ett effektivt redskap i undervisning och för personer som avser eller är företagare. Den är också användbar för andra aktörer, som investerare och banker, som är nära relaterade till företagande.

Recensioner

På basis av sin forskning har Klofsten utvecklat konkreta verktyg som företagare och deras konsulter kan använda för att analysera och stödja företags tidiga utveckling.

Per Davidsson, prof. i företagsekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Magnus Klofsten har på ett föredömligt sätt kombinerat sina djupa teoretiska kunskaper med skarpsynta praktiska iakttagelser.

Uno Alfredéen, entreprenör och företagsbyggare