Agrar revolution under två sekel

Carl-Johan Gadd

Publikation 2009.11.12

På 1700- och 1800-talen skedde stora förändringar i jordbrukssamhället i hela Västeuropa. Man brukar tala om den agrara revolutionen. Praktiskt yttrade sig förändringarna i nya redskap, nya odlingsväxter och nya sätt att bruka jorden.

Här beskrivs jordbruksförändringarna i Sverige och övriga Europa, med tonvikt på den sociala strukturen snarare än på tekniken. På lång sikt innebar förändringarna att en krympande jordbrukarbefolkning kunde försörja en växande befolkning utanför jordbrukssektorn med livsmedel.

Pocketbiblioteket, nr 41.