Ansvarige utgivaren. Diktator eller syndabock?

Pär-Arne Jigenius

Publikation 2008.01.24

Är den ansvarige utgivaren för en dagstidning en redaktionell envåldshärskare eller bara en syndabock som i efterhand bär det fulla ansvaret för vad medarbetarna skrivit?

För första gången utges nu en skrift om hur grundlagens bestämmelser om ensamansvar praktiseras i den redaktionella vardagen i press, radio och tv.

Pär-Arne Jigenius har i tjugo år varit ansvarig utgivare för kvälls- och morgontidningar och ger en initierad skildring av utgivarens uppdrag – i teori och praktik. Som Allmänhetens pressombudsman, PO, har han haft tillfälle att i ett nationellt perspektiv studera utgivarskapets anatomi.

Detta är inte bara en bok för redaktionsledningar och tidningsstyrelser som utser ansvariga utgivare, utan den vänder sig också till studenter och journalister och andra medieintresserade som vill veta hur den unika svenska modellen med ansvarig utgivare fungerar.

Recensioner

Jigenius har skrivit en bra handbok för den som är eller ska bli ansvarig utgivare.

Anders Gerdin

Pär-Arne Jigenius som publicistisk veteran kan ämnet utan och innan med såväl utgivarens som POs perspektiv, och berättar med kvällstidningsredaktörens träffsäkerhet.

Anders Ahlberg, Medievärlden

Titeln är för smal, boken är såväl essä som exposé och handbok.

Anders Ahlberg, Medievärlden

Jigenius bok är en värdefull faktasamling till kommande debatter inom den unika svenska tryckfriheten.

Veli Raasakka, BTJ