Ansvarsutkrävande i ett nytt kommunpolitiskt landskap

Allt fler partier ingår i kommunfullmäktigen runt om i landet. Samtidigt ökar både antalet blocköverskridande samarbeten och kommuner med minoritetsstyre. Dessutom är det inte ovanligt att den styrande koalitionen i kommunen skiftar under mandatperiodens gång.

Det här gör att det kan vara svårt för väljarna att veta vilka som faktiskt styr och ska ställas till svars för den förda politiken. Det menar statsvetaren Gissur Ó Erlingsson, en av författarna till den nyutkomna SNS-rapporten ”Kommunernas framtid”. Vid seminariet utgår han från rapportens analys av förutsättningarna för ansvarsutkrävande i kommunerna och utifrån denna diskuterar han förslag till reformer som skulle kunna förbättra situationen.

Monica Lindell Rylén, socialdemokratiskt kommunalråd i Strängnäs, och Gunnar Selberg, centerpartistiskt kommunalråd i Kiruna, delar med sig av sina erfarenheter. I Strängnäs styr Socialdemokraterna nu tillsammans med Moderaterna och i Kiruna ingår numera tio partier i kommunfullmäktige.

Vid seminariet medverkar även Jens Runnberg, politisk redaktör vid Dalarnas Tidningar, för att tala om vikten av en lokal mediebevakning.

Medverkande

Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, och medförfattare till SNS Konjunkturrådsrapport 2019 ”Kommunernas framtid”
Monica Lindell Rylén (S), kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Strängnäs
Jens Runnberg, politisk redaktör vid Dalarnas Tidningar
Gunnar Selberg (C), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Kiruna

Seminariet leds av journalisten Åsa Julin.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Vid avanmälan efter den 3 april eller vid utebliven ankomst debiteras 295 kr.

Varmt välkommen!