Arbetsmarknaden, 3 upplagan

Anders Björklund Per-Anders Edin Bertil Holmlund Eskil Wadensjö

Publikation 2006.11.14

Arbetsmarknaden är den centrala läroboken i arbetsmarknadsekonomi och arbetsmarknadspolitik, den första i sitt slag som skrivits på svenska. Den presenterar modern arbetsmarknadsteori och visar hur denna kan tillämpas på svensk arbetsmarknad.

Bokens analyser syftar i första hand till att förklara hur arbetsmarknaden fungerar. Sådana analyser är också nödvändiga som underlag när man ska ta ställning till frågor om hur till exempel skatte- och arbetsmarknadspolitik bör utformas och löneförhandlingar organiseras.

Områden som behandlas:
Utbudet av arbetskraft
Efterfrågan på arbetskraft
Lönestrukturen
Kontrakt och kompensation
Arbetskraftens rörlighet
Arbetsmarknadens organisationer
Arbetslöshet
Arbetsmarknadspolitik