Arbetsmarknadspolitik. Förändrade förutsättningar och nya aktörer

Jonas Olofsson Eskil Wadensjö

Publikation 2009.09.01

Arbetsmarknadspolitiken är inne i ett nytt förändringsskede. Det gäller allt från verksamhetsformer till verksamhetsstyrning och inblandade aktörer.

Här beskrivs arbetsmarknadspolitikens grundläggande funktioner, politikens räckvidd och organisatoriska sammansättning i ett nutida perspektiv. Författarna går också igenom arbetsmarknadspolitikens förändringar över tid, ansvarsfördelningen mellan stat och kommun samt framväxten av nya arbetsmarknadspolitiska aktörer vid sidan av det offentliga, till exempel bemanningsföretag och partsöverenskomna omställningsavtal. Dessutom beskrivs och analyseras förändringarna i ett historiskt och internationellt jämförande perspektiv.

I boken tas arbetsmarknadspolitiken även upp ur ett institutionellt regimperspektiv. Är arbetsmarknadspolitiken en del av en bredare välfärdspolitisk regim och hur förhåller sig i så fall den svenska arbetsmarknadspolitiken till alternativa regimer i vår omvärld?

Recensioner

Boken är intressant och lättbegriplig men kräver att man har ett stort intresse för arbetsmarknadspolitik i sin profession eller i sin forskning.

Jorun Jakobsson Koca