Arbetsorganisation i praktiken. En kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori

P-O Börnfelt

Publikation 2009.04.08

Hur påverkas de anställda då de nya arbetsorganisationsmodellerna och styrmetoderna leder till ökade krav och ökat arbetstempo? Varför har dessa modeller fått stor spridning från och med 1990-talet?

Boken ger en kritisk introduktion till tongivande arbetsorganisationsteorier under de senaste 100 åren. Effekterna på organisationens sätt att fungera och konsekvenser för anställda och organisation vad gäller arbetsmiljö, lärande och utveckling belyses.

Det råder stor brist på litteratur som behandlar arbetsorganisation på en konkret nivå, vilket denna bok vill råda bot mot. Den är tänkt att användas som kursbok på grundnivå inom ämnen såsom arbetsvetenskap, sociologi, organisationspsykologi, pedagogik och företagsekonomi vid universitet och högskolor. Den kan även vara intressant för fackligt aktiva och chefer i arbetslivet.

Följande koncept behandlas: Scientific management, fordismen, byråkratin, den sociotekniska skolan, lärande organisation, knowledge management, kvalitetsrörelsen, processorganisering såsom lean production, time based management och business process reengineering.

Recensioner

Bok för studenter och fackföreningsfunktionärer.

Stig Linde, Socionomen

Boken fyller en viktig funktion då författaren inte primärt är ute för att presentera sin egen analys eller egen version av en modell. Traditionellt är litteratur på området mer insäljande och saknar som regel jämförande analyser.

Christer Blomgren, BTJ

Relaterat innehåll