Arbetsrätten – behov av reformering?

Webbinarium Tis 9 juni 2020
Tid och plats

Tisdag 9 juni 2020, 14:00–15:15

Den första juni överlämnas den statliga utredningen om en moderniserad arbetsrätt till regeringen. Veckan efter bjuder SNS in den särskilde utredaren, huvudsekreteraren, arbetsmarknadens parter och forskare för samtal om de föreslagna förändringarna.

Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” är en del av den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna. Utredaren har bland annat haft till uppdrag att undersöka hur man kan utöka undantagen från turordningsreglerna i LAS och skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personer med olika anställningsvillkor. Enligt direktiven ska särskild hänsyn tas till mindre företags behov av flexibilitet, samtidigt som man vill stärka arbetsgivarnas ansvar för omställning och kompetensutveckling. Den svenska arbetsmarknadsmodellen och dess balans mellan arbetsmarknadens parter ska också bevaras.

Partierna bakom överenskommelsen har sagt att de kommer försöka öka flexibiliteten i LAS i enlighet med utredningens förslag om inte arbetsmarknadernas parter dessförinnan själva kommer överens om förändringar.

Medverkande

Mattias Dahl, vice vd, Svenskt Näringsliv

Marie Gartell, huvudsekreterare vid utredningen om en moderniserad arbetsrätt

Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare

Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet

Gudmund Toijer, särskild utredare vid utredningen om en moderniserad arbetsrätt

Ilinca Benson, vice vd vid SNS, leder samtalet.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1–2 timmar innan mötet får du ett mejl med en länk till webbinariet.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!