Åtkomliga bostäder. Så gör vi det möjligt för hushåll med låga inkomster att hitta en bostad

Hans Lind

Lyssna

Lyssna på podden från seminariet

Om låginkomsttagare ska kunna hitta bostad till rimliga villkor måste det byggas bostäder som inte är attraktiva för höginkomsttagare. Samtidigt måste byggandet öka kraftigt. Det är möjligt – om staten tar en större roll.

atkomliga-bostader.pdf 643,5 KB PDF

Det skriver Hans Lind, professor vid Kungliga Tekniska högskolan, i en ny bok om social bostadspolitik utgiven av SNS.

I boken Åtkomliga bostäder – så gör vi det möjligt för hushåll med låga inkomster att hitta en bostad, föreslås ett åtgärdspaket kopplat till byggande, renovering och fördelning av det befintliga beståndet.

Enligt Hans Lind krävs det ett samlat åtgärdspaket och insatser av alla parter för att skapa en marknad där alla har en chans att hitta en bostad. Riksdag och regering måste driva utvecklingen och se till att det planläggs tillräckligt mycket mark samt se över hyresreglerna. Kommunerna måste vara kreativa i att hitta platser för att bygga bostäder och företagen måste sätta rimliga avkastningskrav i socialt motiverade projekt.

I boken lägger Hans Lind fram tre huvudförslag för att ge låginkomsttagare bättre möjligheter att hitta en bostad på marknaden:

Staten bör bestämma hur mycket mark som ska planläggas för byggande. Kommunerna ska åläggas att ta fram trovärdiga planer för ett bostadsbyggande som kommer de lägre inkomstskikten till del. Samtidigt bör staten vara beredd att ta en del av de risker som byggande med socialt fokus innebär.

Förändra hyresreglerna vid renovering. Idag skapar reglerna incitament för hyresvärdar att göra onödiga standardhöjningar för att kunna höja hyran. För att inte de billiga bostäder som finns ska försvinna från marknaden, behöver renoveringstakten bromsas.

Begränsa bostadsföretagens möjligheter att välja bort hyresgäster med låga inkomster. Den uthyrningspolicy med höga inkomstkrav som många företag idag tillämpar är diskriminerande.

– Situationen på bostadsmarknaden är nu så allvarlig att det krävs en nationell samling för ett brett åtgärdsprogram med fokus på att särskilt förbättra bostadssituationen för hushåll med lägre inkomster, säger Hans Lind.

Sagt om boken

Åtkomliga bostäder är ett nytt begrepp och jag välkomnar det. Jag skulle inte säga att det är sämre bostäder. Det är bostäder som är funktionella och som lever upp till de krav som handlar om att Sverige ska vara ett av de länder i världen som har den bästa standarden när det gäller boende.

Mehmet Kaplan, bostadsminister

Vårt uppdrag är att skapa hem för många människor, eller åtkomliga bostäder, som Hans Lind beskriver. Det är som att det är skrivet för oss. Men vi känner inte igen oss i att bygga bostäder som inte är attraktiva för höginkomsttagare. Vi ser en skillnad på betalningsvilja och betalningsförmåga. Många äldre människor säljer till exempel sin villa och väljer istället en boklok-lägenhet. Och då får vi flyttkedjor.

Jonas Spangenberg, vd, BoKlok

Jag instämmer helt och fullt i att vi måste öka tillgängligheten i det befintliga beståndet. Det finns inga anledningar att ha krav på tre eller fyra gånger hyran efter skatt i inkomst. Vi ser också att kraven har börjat sänkas. Vilken inkomst du har när du flyttar in i en lägenhet det säger inget om en betalare över tid. Att fyra av tio bostadsbolag inte godkänner försörjningsbidrag är inte heller speciellt lämpligt.

Anna Heide, CSR-chef, MKB Fastighet och ansvarig för SABO:s nationella integrationsprojekt

Press i urval

SVT: Åtkomliga bostäder också för låginkomsttagare

Dagens nyheter: Onödigt dyrt att vara fattig på bostadsmarknaden

Dagens Industri: Professorn: ”Ett helt vansinnigt regelverk”

Fastighetsnytt: ”Åtkomliga bostäder” för lägre inkomster

Dagens Samhälle: Bostäder för alla kräver statligt ingripande

Folkbladet: Volymen kräver ägare