Att förstå ekonomi i förändring

Douglass North

Publikation 2006.06.27

I den här boken ger Nobelpristagaren Douglass North sig i kast med att förklara hur ekonomier förändras. Han menar att ekonomisk förändring i hög grad beror på ”anpassningsbar effektivitet”, det vill säga ett samhälles förmåga att skapa institutioner som är produktiva, stabila, rättvisa och allmänt accepterade. Och, kanske viktigast av allt, tillräckligt flexibla för att för att kunna förändras som svar på en politisk åtgärd.

Till sina tidigare banbrytande teorier om institutionernas betydelse för människors ekonomiska beteende, fogar han nu ny psykologisk forskning om avsiktlighet och social inlärning. I dessa begrepp, menar författaren, ligger förklaringen till hur ekonomiska regler och förändringar växer fram.

Boken redogör inte bara för institutionella förändringar i det förflutna, utan beskriver förutsättningarna för förändringar av ekonomier i dag.