Att lagstifta om diskriminering

Susanne Fransson Per Norberg

Publikation 2007.10.24

Lagstiftningen om diskriminering är föränderlig och på område efter område införs nya förbud mot diskriminering. Att lagstifta om diskriminering handlar om olika sätt att se på diskriminering och rättvisa. Utgångspunkten för det skydd diskrimineringslagstiftningen ska ge medborgarna är de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde.

Boken är ett bidrag till att öka förståelsen för tillämpningen av juridiken när det gäller diskriminering. Författarna tar upp olika diskrimineringssituationer som anställning, lönesättning, hyra av bostad och restaurangbesök. De diskuterar och problematiserar dessa med hjälp av rättsfall. Den nya diskrimineringsgrunden ålder beskrivs och analyseras närmare. Utrymmet för så kallad positiv särbehandling tas upp och författarna utreder även möjligheterna med kvotering.