Att rekrytera styrelser till börsbolag – om arbetet i valberedningar

Malin Björkmo

Publikation 2008.11.25

Styrelserekrytering i svenska börsbolag ska enligt bolagsstyrningskoden hanteras av en valberedning. Här beskrivs och diskuteras hur arbetet i valberedningar bör bedrivas för att ett gott resultat ska uppnås.

Lämpliga kompetenser, erfarenheter och personligheter i en väl avvägd mix innebär att vi får styrelser som är kapabla att fatta de rätta strategiska besluten och se till att företagen utvecklas väl.

Boken bygger på erfarenheter, både goda och dåliga, från olika valberedningar. Den kan fungera som en handbok, och syftet är bland annat att lyfta fram de svårigheter som en valberedning kan möta och diskutera hur de praktiskt kan hanteras.

Att rekrytera styrelser till börsbolag vänder sig till alla som på något sätt arbetar med eller är påverkade av styrelserekrytering till börsbolag: ägare, företagsledningar, styrelseledamöter, valberedningsledamöter, rekryteringskonsulter etc. Men även den som vill veta mer om bolagsstyrning och styrelsetillsättning i svenska börsbolag bör finna boken intressant, liksom personer som är engagerade i valberedningsarbete inom svenskt föreningsliv.

Recensioner

Stilen är lättläst och även en oinvigd kan få ut mycket av boken. För styrelseaktiva är det givetvis en än mer betydelsefull läsning.

Lena Löfgren Bjerner, BTJ