Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras?

Fre 10 oktober 2014
Tid och plats

Fredag 10 oktober 2014, 09:30–11:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Vad kännetecknar verksamhetsstyrningen av äldreboenden i Sverige? Varierar styrningen beroende på var äldreboendet ligger, vem som äger det eller om det är konkurrensutsatt? Hur påverkar styrningen den omsorg som de äldre får? Det är svårt att mäta effektivitet och kvalitet inom välfärden, samtidigt som en åldrande befolkning ställer tuffare krav och de ekonomiska resurserna är begränsade. Rapporten Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras? bidrar med ökad kunskap om hur äldreboenden styrs och leds.

Rapporten bygger på intervjuer med 500 verksamhetschefer på svenska äldreboenden. Undersökningen utgår från en väletablerad forskningsmetod som använts vid studier av 10 000 verksamheter i 20 länder och en mängd olika branscher, alltifrån tillverkningsindustri till vård och omsorg. I tidigare studier har hög nivå på ett ledningsindex uppvisat positiva samband med effektivitet, lönsamhet, och i de fall som behandlar sjukvård, med vårdens kvalitet. Metoden används nu för första gången för att studera äldreboenden i Sverige.

Resultaten tyder på att många äldreboenden är bra på att använda beprövade metoder för verksamhetsstyrning. Men skillnaderna mellan enskilda boenden är stora. Det tyder på att det på många håll finns utrymme för förbättringar.

Rapportförfattarna HENRIK JORDAHL, docent i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning, och JANNIS ANGELIS, docent i industriell ekonomi, Kungliga Tekniska högskolan och Institutet för Näringslivsforskning, presenterar rapporten och diskuterar dess resultat tillsammans med forskare och chefer inom äldreomsorgen. Rapporten ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. Lanseringen skedde vid ett seminarium i Almedalen.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 395 kr för SNS medlem* och 790 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 8 oktober, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!