Avtalsrörelsen 2016 – behöver lönebildningen moderniseras?

Mån 31 augusti 2015
Tid och plats

Måndag 31 augusti 2015, 10:00–12:30

SNS samlar arbetsmarknadens parter och ledande bedömare för en diskussion om utmaningarna i den kommande avtalsrörelsen. Hur kan lönebildningen anpassas till nya ekonomiska realiteter och finns behov av mer flexibilitet i kollektivavtalen? Hotar detta den svenska avtalsmodellen?

Under 2016 ska 475 kollektivavtal som omfattar cirka 2,9 miljoner löntagare omförhandlas. Den växande tjänstenäringen och politiska krav på större ökningar för särskilda yrkesgrupper gör att den svenska doktrinen med exportindustrin som normsättare är satt under press. Samtidigt kan den låga inflationen försvåra för parterna att komma överens.

Hur ska kraven på relativa löneökningar för särskilda yrkesgrupper, exempelvis lärare och vårdpersonal, hanteras? Behövs fler lokala avtal för att lyfta dessa yrkesgrupper och för att underlätta för små företag att ansluta sig till kollektivavtal?

Hur ser arbetsmarknadens parter på sitt ansvar för att inkludera grupper med svag förankring på arbetsmarknaden? Finns behov av en större lönespridning för att släppa in lågutbildade unga och utrikes födda?

Hur kommer parterna att förhålla sig till Riksbankens inflationsmål?

Anmälan

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften för mötet är 995 kr. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 27 augusti, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!