Avtalsrörelsen 2023

Seminarium Tor 13 oktober 2022
Tid och plats

Torsdag 13 oktober 2022, 10:00–11:10
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Arbetsmarknadens parter samlar sig inför en ny avtalsrörelse, och i början av nästa år startar förhandlingarna. Hur ser arbetsgivarnas och de fackliga organisationernas ingångsvärden ut när exempelvis nya kollektivavtal ska förhandlas fram för att ersätta dem som strax löper ut?

Den svenska ekonomin har de senaste åren påverkats på olika sätt, först av coronapandemin och sedan av kriget i Ukraina. Kommer detta att påverka avtalsrörelsen? Hur förhåller sig parterna till den stigande inflationen? Hur lång tid kommer de nya avtalen att gälla?

Välkommen till ett seminarium där forskare och arbetsmarknadens parter samtalar om de viktigaste frågorna i den kommande avtalsrörelsen.

Medverkande

Lars Calmfors, professor emeritus i nationalekonomi vid IIES och IFN

Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv

Hedda Mann, chefsjurist Arbetsgivarverket

Jeanette Hedberg, förhandlingschef SKR

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO

Martin Wästfelt, ordförande förhandlingschefsgruppen PTK och förhandlingschef Unionen

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna.

Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt. Anmäl dig via anmälningsknapparna.

Vid avanmälan efter den 12 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex, moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!