Behov av en övergripande skattereform

SNS bjöd in till ett samtal i Almedalen som tog ett brett grepp om det svenska skattesystemet.

Det är snart 30 år sedan århundradets skattereform genomfördes i Sverige. Sedan dess har både samhällsekonomin och skattesystemet genomgått stora förändringar. Globaliseringen och den tekniska utvecklingen har öppnat upp och förändrat den svenska ekonomin. Tjänstesektorn har vuxit och företagen blivit mer konkurrensutsatta.

Vi behöver en övergripande skattereform, helst inom nästa mandatperiod. Likformigheten i skattesystemet har övergetts och vi har ett myller av skattesatser. Det ger snedvridningar. Sverige har höga marginalskatter på arbete, även på relativt låga inkomster. Vi sticker också ut internationellt med låg fastighetsskatt, trots att det är en effektiv skatt.

Det sade Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och en av författarna till rapporten ”Kapitalbeskattningens förutsättningar” (SNS Konjunkturråd 2018).

Den efterföljande panelen var överens om att det behövs en övergripande skattereform, men tidigare finansminister Erik Åsbrink framhöll att breda överenskommelser ofta kommer till i en tid av kris.

Medverkande

Rune Andersson, grundare och styrelseordförande, Mellby Gård
Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och en av författarna till rapporten ”Kapitalbeskattningens förutsättningar” (SNS Konjunkturråd 2018).
Bo Lundgren, tidigare skatteminister och partiledare för Moderaterna
Annika Winsth, chefekonom på Nordea
Erik Åsbrink, tidigare finansminister (Socialdemokraterna)

Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram, ledde samtalet.