Bilismen

Björn Elsässer

Publikation 2006.12.21

Bilismen har haft avgörande betydelse för våra levnadsförhållanden under det gångna seklet. Med ett globalt perspektiv beskriver Björn Elsässer hur bilismen har utvecklats sedan 1800-talets slut och diskuterar drivkrafter och förändringsmekanismer. Vilka är de positiva konsekvenserna och vilka är de negativa?

Han granskar följderna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och analyserar bilismens framtida utvecklingstendenser samt de hot som den står inför idag. Tonvikten ligger på bilen som transportmedel med särskilt fokus på privatbilismen.

Pocketbiblioteket, nr 24.